Energetické štítky PENB

Nabízíme svým klientům vypracování průkazů PENB za zvýhodněnou cenu.

PENB je hodnotící dokument, který komplexně posuzuje úroveň stávajícího energetického hospodářství objektu. Průkaz objekt hodnotí z hlediska spotřeby všech energií a zatřídí objekt na stupnici od A do G energetické náročnosti. Průkaz informuje o celkové energetické spotřebě budovy (údaje v KWh/m2 za rok).
Průkaz je potřeba předložit již v průběhu samotného prodeje a předat jej kupujícímu nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo před uzavřením smluv týkajících se nájmu budovy nebo ucelené části budovy, nájemci budovy nebo ucelené části budovy nejpozději při podpisu nájemní smlouvy.

Zároveň je povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v průkazu v informačních a reklamních materiálech

  • od 1.1/2013 prodej domu nebo bytu
  • při výstavbě nových budov
  • větších změnách již dokončených budov s podlahovou plochou větší než 1.000 m2, které ovlivňují jejich energetickou náročnost
  • od 1.1/2016 pronájem bytu, nebytového prostoru včetně družstevních bytů plus další stavby definované zákonem

Povinnost zajistit zpracování PENB v případě vlastníka jednotky má společenství vlastníků jednotek v budově (ne vlastník jednotky), kde se prodávaná jednotka nachází. O poskytnutí tohoto PENB, ( ověřené kopie ), musí vlastník jednotky požádat písemně společenství vlastníků jednotek.
Povinnost zajistit zpracování PENB v případě vlastníka jednotky má společenství vlastníků jednotek v budově (ne vlastník jednotky), kde se prodávaná jednotka nachází. O poskytnutí tohoto PENB, resp. jeho ověřené kopie, musí vlastník jednotky požádat písemně společenství vlastníků jednotek.
Vlastník jednotky může předkládat a předávat kupujícímu vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky místo PENB.  Pak pro vlastníka jednotky neplatí povinnost zajistit uvedení ukazatelů energetické náročnosti uvedených v PENB v informačních a reklamních materiálech při prodeji jednotky.

 

penb

Jasmínová 1361, Říčany, 251 01

IČO: 05063175
+420 607 209 579
gregor@grenop-invest.cz

Facebook