Naše služby

Spolehlivě Vás provedeme celým procesem prodeje nebo pronájmu nemovitostí

 • analýza tržní ceny nemovitosti
 • návrh nejvyšší možné tržní ceny při prodeji Vaší nemovitosti
 • návrh optimální ceny v případě pronájmu

Prezentace Vaší nemovitosti

 • zajištění profesionálních fotografií od fotografů
 • prezentace Vaší nemovitosti na našich stránkách a inzerce na nejnavštěvovanějších realitních serverech
 • doporučení strategie prodeje
 • pravidelné informace o průběhu obchodu

Komplexní právní servis

 • zajištění kvalitního právního servisu ve spolupráci s advokátní kanceláří
 • realitní, daňové i právní poradenství
 • zajištění veškeré smluvní dokumentace a dokladů potřebných k prodeji Vaší nemovitosti (výpisy z Katastru nemovitostí, nabývací titul, Smlouva o smlouvě budoucí, Kupní smlouva, Dohoda o převodu členských práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu)
 • vypracování návrhu Rezervační smlouvy, Kupní smlouvy, Nájemní či Podnájemní smlouvy, Smlouvy o převodu členských práv a povinností nebo Smlouvy o majetkovém vypořádání včetně ověření podpisů a podání těchto dokumentů na příslušný Katastrální úřad
 • vyhotovení nájemní či podnájemní smlouvy v případě pronájmu
 • vypracování a podání Návrhu na vklad do Katastru nemovitostí
 • zprostředkování úschovy kupní ceny pro bezpečný prodej nemovitostí u smluvního advokáta pojištěného na výši uschovávané částky
 • úhrada kolků
 • vypracování předávacího protokolu a předání nemovitosti
 • advokátní úschova částky určené na daň z převodu nemovitosti a odeslání daně přímo na příslušný finanční úřad po předložení daňového přiznání

Další služby

 • zajištění vypracování geometrických plánů
 • zajištění vypracování Průkazů energetické náročnosti budov (PENB)
 • zajištění znaleckého posudku pro finanční úřad
 • zajištění vypracování Přiznání k dani z převodu nemovitostí
 • vypracování ocenění nemovitosti pro notářskou kancelář z důvodu dědického řízení

Jasmínová 1361, Říčany, 251 01

IČO: 05063175
+420 607 209 579
gregor@grenop-invest.cz

Facebook