Chci projekt

Zajistíme pro Vás vše od stavebního záměru až po realizaci.

Poradenství při posouzení vhodnosti pozemků nebo budov pro váš záměr.
Známe řadu rizikových faktorů, které ovlivňují stavební záměr, od požadavků legislativy, parametrů vyplývajících z vyhlášek obcí až po ohrožení povodněmi či sousedskými vztahy.

Zajištění prolustrování právní čistoty posuzovaných nemovitostí.
Zejména zjišťujeme často podceňované právní vady v podobě různých práv, např. zástavních, práv stavby nebo celé škály služebností či vlastnická práva k inženýrským sítím nebo komunikacím, ke kterým bude váš pozemek,dům nebo byt napojen.

Zpracování dokumentace na úrovni studie, územního i stavebního řízení či ohlášení stavby.
Účelem projektové dokumentace je pro nás návrh stavby, která bude uživateli sloužit dle jeho požadavků a realizaci stavby chápeme jako nutný krok k uskutečnění tohoto cíle. Naším prvořadým cílem, již při zpracování studie, je tedy sladit budoucí stavbu či rekonstrukci s nároky, které na ni budou kladeny při jejím používání.
V případě konstrukčního či statického řešení technických parametrů navrhovaných staveb se pak zaměřujeme na minimalizaci investičních a provozních nákladů.

Projednání dokumentace s příslušnými úřady a kompletní inženýring.
Inženýring je, lidově řečeno, "vyběhání" všech potřebných souhlasů dotčených stran a institucí. Součástí inženýringu je zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. V mnoha případech znamená tento proces zpětnou vazbu do projektové dokumentace, kterou je potřeba přizpůsobit požadavkům "úřadům". Z tohoto důvodu můžeme zajistit tuto službu jen pro projekty námi provedenými, v opačném případě jen ojediněle, po předchozím prostudování příslušného záměru.

Vypracování podrobné prováděcí dokumentace stavby.
Samozřejmostí je prováděcí dokumentace, tj. dopracování projektu pro stavební povolení do podrobností, podle kterých je stavební firma schopna učinit závaznou cenovou a časovou nabídku na realizaci stavby a stavbu poté realizovat. Z praxe víme, že se realizují stavby jen podle projektu pro stavební povolení, které neobsahují detailní řešení, ale takovýto způsob výstavby mohou stavební firmy využít pro účtování víceprací, což vede k prodražení stavby na úkor investora.

Spolupráce na výběrovém řízení dodavatele stavby.
Pokud nechcete využít naši nabídku na zajištění dodání vaší stavby "na klíč" (tlačítko CHCI STAVĚT), pak vám můžeme nabídnout provedení a vyhodnocení výběrového řízení stavebních firem, které jste si sami vytipovali. Známe efektivní způsoby, jak z nabídek vyloučit budoucí vícepráce.

Geodetické zaměření staveb či pozemků.
Pobíhání stavebního dělníka po stavbě určené k rekonstrukci s metrem v ruce je nešťastné řešení jak zakreslit stávající stav vaší nemovitosti. Druhým způsobem je geodetické zaměření což je též jediný způsob jak vaši nemovitost zanést do katastru nemovitostí. Nabízíme kompletní geodetické služby včetně jednání s katastrálním úřadem. Za účelem vyřízení zápisu či vkladu do katastru nemovitostí koordinujeme činnost geodetickou s právním úkonem.

Vypracování hydrogeologických sond a posudků a radonových měření.
Pro návrh stavebních konstrukcí souvisejících s únosností podloží a výskytu radonu zajišťujeme v tomto ohledu kompletní servis včetně vypracování příslušných technických zpráv a návrhů opatření pro projektové práce.

Hlukové a zastiňující studie.
Tyto, na první pohled zbytečné studie, jednak mohou od stavebníka požadovat dotčené orgány státní správy, jednak mohou v případech developerských projektů znamenat rozhodující informace ke schválení takovýchto projektů a jednak mohou být důležitými parametry při posouzení použitelnosti jakéhokoliv pozemku či stávající stavby.

Ostatní služby.
Pro váš investiční záměr či pro vaši stavbu jsme schopni zajistit veškeré potřebné náležitosti ať již technického, právního, legislativního tak i ekonomického charakteru. Doposud nezmiňované je např. posuzování statických poruch stávajících staveb, rozpočtování stavebních návrhů, návrhy zahradní architektury, zajištění podkladů pro dotační programy či činnost koordinátora BOZP. To vše od nás můžete požadovat.

 

Jsem projektant

SPECIÁLNÍ NABÍDKA PRO PROJEKTOVÉ ATELIÉRY.

Statické výpočty konstrukcí pro architektonické návrhy.
Všem architektům a stavebním inženýrům nabízíme naši spolupráci při vytváření jejich skvělých projektů z hlediska podpory návrhů s ohledem na statická řešení. Nabízíme spolupráci ohledně statického řešení každého projektu s individuálním přístupem k navrhované konstrukci a k záměrům jejího navrhovatele.
Zejména nabízíme statická řešení pro dřevěné a železobetonové konstrukce a to od studijních návrhů, přes prováděcí dokumentaci, až po dílenské výkresy.
Naší úspěšnou aktivitu ohledně našich statických návrhů si můžete ověřit v našich presentacích.

Prováděcí a dílenská dokumentace statických návrhů.
Pro dřevěné a železobetonové konstrukce zhotovujeme kompletní statické návrhy včetně prováděcí a dílenské dokumentace.

Jasmínová 1361, Říčany, 251 01

IČO: 05063175
+420 607 209 579
gregor@grenop-invest.cz

Facebook